Opis procesu Orthokine®

Przetwarzanie krwi w celu uzyskania Autologicznej Kondycjonowanej Surowicy (AKS) przy pomocy strzykawek systemu EOT®II

1. Uwaga :

Przetwarzanie krwi w celu uzyskania Autologicznego Kondycjonowanego Surowicy (AKS) w systemie terapii Orthokine® może być wykonywane jedynie przez wyszkolony personel.

2. Zasady ogólne

Dla własnego bezpieczeństwa noś rękawiczki oraz zdejmuj pierścionki i zegarki, gdy pracujesz z krwią. Aby uniknąć pomieszania próbek od pacjentów, wszystkie oznaczenia próbek są sprawdzane na każdym etapie przetwarzania.

3. Pobieranie krwi

3.1. Zasady ogólne

Przed pobraniem krwi pacjent powinien zapoznać się i przestrzegać informacji zawartych w następujących dokumentach:

1. Informacja dla pacjenta i formularz świadomej zgody na udział w terapii

2. Pacjent podpisuje dwa egzemplarze formularza świadomej zgody i otrzymuje zwrotnie jeden egzemplarz kopię.

Zalecenie:

- Dla zwiększenia efektywności pracy można wezwać kilku pacjentów w celu porannego

pobrania krwi (patrz tabela 1)

- Dla bezpieczeństwa całego personelu mającego kontakt z krwią wskazane jest badanie

serologiczne wszystkich pacjentów (HIV, żółtaczka).

3.2. Przygotowanie

Włącz inkubator na przynajmniej 30 minut przed zaplanowanym pobraniem krwi.

Ustaw temperaturę na 37° C. Nie przestawiaj kontrolki temperatury.

W większości przychodni krew pobiera się między godziną 8:00 a 12:00 rano. Uzyskanie surowicy może zatem odbyć się w godzinach pracy (czas inkubacji: od 6 – do maks. 9 godzin).

3.2.1. Materiał

W celu profesjonalnego pobrania krwi potrzebne są następujące materiały, które należy przygotować przed zabiegiem:

rękawiczki do badania, nie sterylne,

środek do dezynfekcji skóry i nie sterylny wacik,

kaniula typu „motylek” z adapterem (Sangokan®) do strzykawek systemu EOT®II

strzykawki Systemu EOT®II,

naklejki samoprzylepne z danymi pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, data (pobranie krwi) oraz pisak służący do wpisywania danych pacjenta (tusz powinien być odporny na działanie płynu dezynfekującego),

2 - 7 naklejki na Strzykawki Systemu EOT®II,

książka laboratoryjna,

stojaki na Strzykawki Systemu EOT®II,

kosz na ostre odpadki,

opaska zaciskowa.

3.2.2. Zabieg

Ważne!!! :

Pobierz krew aseptycznie i ostrożnie, w sposób analogiczny do aseptycznej techniki stosowanej w pozyskiwaniu typowych próbek krwi na posiew. Przestrzegaj instrukcji stosowania środka dezynfekującego.

Pobieranie krwi:

1. nakłuj żyłę igłą typu „motylek” Sangokan®,

2. podłącz Strzykawki Systemu EOT®II do adaptera Sangokan® (połączenie bagnetowe),

3. zassij (10 ml) krwi do Strzykawki Systemu EOT®II (a 10 ml) poprzez wolne i delikatnie

pociąganie tłoka, do chwili, gdy usłyszysz kliknięcie

(nie podciągaj tłoka dalej po usłyszeniu kliknięcia).

Uwaga!!! : Pobieranie krwi do Strzykawki Systemu EOT®II powino trwać jedną minutę.

Silne zasysanie może spowodować hemolizę.

Po pobraniu krwi:

1. odłącz Strzykawkę Systemu EOT®II od adaptera (Sangokan®). Jeśli tak zaplanowano,

napełnij kolejne Strzykawki Systemu EOT®II,

2. odłam tłok w wyznaczonym na złamanie miejscu,

3. delikatnie zakołysz napełnioną Strzykawką Systemu EOT®II od 3 do 4 razy, aby

wymieszać szklane kulki i krew,

Uwaga!!! : Energiczne potrząsanie może spowodować hemolizę!

4. oznacz Strzykawki Systemu EOT®II danymi pacjenta (naklejkę z danymi pacjenta naklej od strony złamanego tłoka).

W celu śledzenia procesu dla każdego pacjenta następujące informacje muszą zostać udokumentowane w dzienniku laboratoryjnym:

1. dane pacjenta (patrz naklejka): imię, nazwisko, data urodzenia,

2. data i dokładna godzina i minuta pobrania krwi,

3. podpis osoby pobierającej krew,

4. numer serii Strzykawek Systemu EOT®II i całkowita liczba próbek krwi pobranych od

danego pacjenta.

3.3. Inkubacja

Uwaga!!! :

(Ustaw inkubator na temperaturę 37◦C przynajmniej 30 minut przed wstawieniem Strzykawek Systemu EOT®II)

1.Umieść Strzykawki Systemu EOT®II wypełnione krwią zgodnie z kolejnością pacjentów do

stojaka inkubacyjnego (sprawdź dane pacjentów).

2.Ustaw stojak inkubacyjny we wcześniej ogrzanym inkubatorze (sprawdź temperaturę,

powinna wynosić 37◦C).

Czas inkubacji: od 6 – do maksymalnie 9 godzin

• Zapisz obliczony czas inkubacji w dzienniku laboratoryjnym.

3.4. Wirowanie

1. Po inkubacji wyciągnij stojak inkubacyjny ze Strzykawkami Systemu EOT®II z inkubatora.

2. Wyjmij Strzykawki Systemu EOT®II jednego pacjenta ze stojaka w kolejności

Chronologicznej.

3. Sprawdź naklejki z danymi pacjenta.

4. Umieść Strzykawki Systemu EOT® II jednego pacjenta w wirówce.

Uwaga :

Zawsze zachowuj równowagę w wirówce:

A) zapełnij wirówkę symetrycznie (tj. ułóż Strzykawki Systemu EOT®II w wirówce

naprzeciwko siebie, w razie potrzeby użyj dla równowagi probówki wypełnionej wodą)

B) przeciwległe Strzykawki Systemu EOT®II powinny mieć podobną wagę (sprawdź

wysokość napełnienia).

5. Zamknij wieko wirówki,

6. przy pomocy przycisku „preset” (programowanie) ustaw parametry wirowania: prędkość na

5000 obrotów na minutę i czas na 10 min,

7. Wciśnij „start”.

Uwaga : W celu zrestartowania po jednej sesji otwórz i zamknij wieko wirówki.

4. Oddzielanie Autologicznej Kondycjonowanej Surowicy (AKS)

4.1. Materiał

Ubranie

 • Fartuch
 • Czepek
 • Maska
 • Rękawiczki (nie sterylne/sterylne)

Miejsce pracy

 • Sterylna serweta
 • Kosz na ostre odpadki
 • Dostępny w sprzedaży środek do dezynfekcji skóry

Materiały do ekstrakcji

 • Stojak inkubacyjny na Strzykawki Systemu EOT® II
 • Strzykawki typu Luer Lock (5 ml)
 • Igły (70 mm) do strzykawek typu Luer Lock(5 ml)
 • Sterylne zamknięcia na strzykawki typu Luer Lock (5 ml)
 • Naklejki dla pacjentów (6 – 12 szt. na strzykawki do ponownych zastrzyków)
 • Pojemniki do przechowywania strzykawek typu Luer Lock (5 ml) w zamrażalce w -18◦C
 • Książka laboratoryjna

4.2. Przygotowanie miejsca pracy w trakcie wirowania

 1. Załóż fartuch, czepek i maskę.
 2. Zdezynfekuj miejsce pracy, stół przy którym, pracujesz (przestrzegaj instrukcji producenta).
 3. Ostrożnie rozłóż sterylną serwetę na stole (dotykaj tylko rogów).
 4. Otwórz opakowania produktów jednorazowego użytku igły (70 mm), zamknięcia Luer Lock, strzykawki (5 ml) i opuść bez dotykania na sterylną serwetę.

4.3. Wyjmij Strzykawki Systemu EOT®II z wirówki

Zasada ogólna: przestrzegaj zasad aseptycznej techniki pracy!

Po wirowaniu:

 1. Ostrożnie wyjmij Strzykawki Systemu EOT®II dla jednego pacjenta z wirówki (sprawdź ponownie dane pacjenta) i umieść na stojaku.
 2. Jeszcze raz dokładnie zdezynfekuj stojak i Strzykawki Systemu EOT®II zwróć szczególną uwagę na dezynfekcję gumowej przepony koloru czerwonego i miejsce nakłucia Strzykawki Systemu EOT®II.
 3. Stojak ze Strzykawkami Systemu EOT®II umieść na sterylnej serwecie.

4.4. Pozyskanie surowicy (AKS)

Uwaga!!! : strzykawka typu Luer-Lock = strzykawka do ponownego wstrzyknięcia

1. Załóż fartuch, czepek i maskę.

2. Załóż sterylne rękawiczki.

3. Połącz strzykawkę typu Luer-Lock (5 ml) z igłą (70 ml).

4. Wciągnij 2 ml powietrza do strzykawki typu Luer-Lock (5 ml).

5. Weź ze stojaka jedną Strzykawkę Systemu EOT®II ostrożnie przebij jej gumową czerwoną

przeponę igłą (70 ml) strzykawki typu Luer-Lock (5 ml). Wtłocz powietrze do

Strzykawki Systemu EOT®II powyżej serum (nie zanurzaj w serum).

6. Przekręć Strzykawkę Systemu EOT®II w ten sposób, by serum było dobrze widoczne.

Trzymaj pod lekkim kątem, zanurz igłę w surowicy (AKS) i pobierz surowicę (AKS) do

strzykawki typu Luer-Lock (5 ml) od 2 do maksymalnie 4 ml w surowicy (AKS).

Uwaga!!! : Nie pobieraj erytrocytów!

Wyciągnij igłę(70 ml), odłącz od strzykawki typu Luer-Lock (5 ml) i umieść ją w koszu na

ostre odpadki (Ostrożnie! Ryzyko zranienia!).

Ostrożnie wyciśnij powietrze ze strzykawki

1. Zamknij strzykawkę zamknięciem Luer Lock.

2. Odłóż strzykawkę i weź kolejną Strzykawkę Systemu EOT®II danego pacjenta.

3. Po pozyskaniu surowicy (AKS) natychmiast oznacz strzykawkę typu Luer-Lock(5 ml)

naklejką z danymi pacjenta. Porównaj dane na oznaczeniu ze Strzykawką Systemu

EOT®II - musza należeć do tego samego pacjenta.

4.5. Przechowywanie

Zapakuj strzykawki z surowicą (AKS) zgodnie z oznaczeniem dla każdego pacjenta do przeznaczonego w tym celu opakowania, dołącz naklejkę z danymi pacjenta i przechowuj w temperaturze nie wyższej niż - 18°C. Strzykawki będą służyły do kolejnych wstrzyknięć w serii.

4.6. Dokumentacja

Uzupełnij dane w książce laboratoryjnej:

1. Czas pozyskania surowicy (AKS)

2. Liczba strzykawek z surowicą (AKS)

3. Inicjały lub podpis osoby dokonującej pozyskiwania surowicy (AKS)

4. Okres przechowywania [7 miesięcy od daty wyprodukowania (AKS)]

Dokumenty PDF i DOC


Formularz zgoda na zabieg Orthokine DOC
Formularz zgoda na zabieg Orthokine PDF
Orthokine_ulotka
Recommendations for indication
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates